Translate

Kisah Imam Sufyan

oleh 
Ayat-Ayat Cinta 

Yahya bin Yahya an-Naisaburi ra, menceritakan:
"Suatu hari, ada seorang lelaki mendatangi Imam Sufyan bin 'Uyainah r.a dengan berkata : ’Wahai Abu Muhammad (kunyah/gelaran Imam Sufyan)!

Aku ingin mengadukan kepadamu tentang keadaan isteriku. Aku menjadi lelaki yang paling hina dimatanya”.

Maka Imam Sufyan menggeleng-gelengkan kepalanya kehairanan dan kemudian berujar:
"Mungkin, keadaan itu muncul kerana engkau menikahinya untuk meraih kehormatan?”

Lelaki itu pun mengakuinya: "Ya, betul wahai Abu Muhammad”.
Imam Sufyan lalu berpesan: "Barang siapa pergi kerana mencari kehormatan, niscaya akan diuji dengan kehinaan. Barangsiapa mengerjakan sesuatu lantaran dorongan harta, nescaya akan diuji dengan kefakiran. Barangsiapa mengerjakan sesuatu kerana dorongan agama, nescaya Allah akan menghimpun kehormatan dan harta bersama agamanya”.

Lalu, Imam Sufyan mula bercerita:
"Kami adalah empat bersaudara, Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku sendiri. Muhammad adalah abang sulung., Imran anak bungsu. Sedangkan aku berada di tengah-tengah.

Tatkala Muhammad ingin menikah, ia menginginkan kemuliaan nasab. Maka ia menikahi wanita yang lebih tinggi kedudukannya.

Kemudian Allah mengujinya dengan kehinaan.

Sedangkan Imran, (saat menikah) ingin
mendapatkan harta. Maka ia menikahi wanita yang lebih kaya dari dirinya. Allah kemudian mengujinya dengan kemiskinan. Keluarga wanita mengambil seluruh yang dimilikinya, tidak menyisakan sedikitpun.

Aku pun merenungkan nasib keduanya. Sampai akhirnya Ma’mar bin Rasyid datang menghampiriku. Aku pun berbincang dengannya.

Aku ceritakan kepadanya peristiwa yang menimpa para saudaraku. Ia mengingatkanku dengan hadis Yahya bin Ja’daj dan hadits Aisyah r.a

Hadis Yahya bin Ja’dah ra yang dimaksudkan, yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

”Wanita dinikahi kerana empat perkara: Kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Carilah wanita yang beragama, nescaya kamu akan beruntung”.

Sedangkan hadis Aisyah r.a, Nabi shallallahu alaIhi wa sallam bersabda:

"Wanita yang paling besar berkatnya adalah wanita yang paling ringan beban
pembiayaannya”

Maka, aku memutuskan untuk memilih bagi diriku (wanita yang) memiliki agama dan beban yang ringan untuk mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alahi wa sallam. Allah menghimpunkan bagiku kehormatan dan limpahan harta dengan sebab agamanya”.

Itulah salah satu hikmah yang muncul dari lisannya. Tidak sedikit untaian hikmah dari Sufyan yang mencerminkan kekuatan pegangannya dengan sunnah Nabi SAW dan kedekatannya dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Ta’ala.